Fokusområden

Vi bidrar till våra kunders framgång genom att säkerställa rätt nivå på säkerheten inom våra specialistområden. Där vi inte kan leverera kompetens i världsklass, tar vi hjälp av experter från vårt kontaktnät för att garantera resultat. 

Följande områden är våra egna flaggskepp:

  • ICS/SCADA - Säkerhet i industriella kontrollsystem och känslig infrastruktur

  • Säkerhetsskydd - Säkerhetsskyddsanalyser, SUA upphandlingar och processtöd

  • Incidenthantering och krisledning - Både förebyggande och reaktiv rådgivning

  • IT Forensik - Utredningar och expertstöd i juridiska och disciplinära tvister

  • IT och Informationssäkerhet - Expertkonsulting på både strategisk och operativ nivå.

  • Dataskyddsfrågor - GDPR, personuppgiftsskydd och hantering i praktiken

  • Styrning och ledning - Säkerhetsstyrning, ledningssystem, IT styrning, granskning, rådgivning och "chef som tjänst"

  • Riskhantering - Riskanalyser, hotmodellering och rådgivning

  • Säkerhetsgranskning - Revision och teknisk granskning av skydd mot IT hot

  • Arkitektur - Infrastruktur och säkerhetsarkitektur

Utöver dessa områden där vi är spetsiga, så kan vi backa upp våra specialistkompetenser med en bred erfarenhet från ledande positioner inom både privat och offentlig sektor. Vi utgår alltid ifrån verksamhetens behov och riskaptit, för att kunna hitta lösningar som är optimerade för er situation. 


Vår filosofi

Vi konkurrerar inte på pris, men vi levererar kundnytta för varenda krona. Vi är inget företag som säljer resurskonsulter utan vill forma strategiska partnerskap med våra utvalda kunder. Vi kan också leverera expertkompetens till korta intensiva uppdrag, som att hantera en gryningsräd eller annan plötslig händelse som kräver en erfaren ledare att luta sig emot. 

Vi ser sekretess och diskretion som en självklarhet, samt har lång erfarenhet av att jobba i säkerhetsklassade uppdrag. 

Proaktivt arbete lönar sig alltid. Därför vill vi gärna vara med och bygga upp våra kunders förmågor och beredskap innan det blir skarpt läge. 

Våra konsulter ska kännetecknas av erfarenhet, integritet, kompetens, etik och moral. Vi anställer bara personer som vi själva skulle vilja anlita och där vi har personliga erfarenheter av deras leveransförmåga. Vi utvecklar ständigt våra medarbetares kompetens genom kunskapsspridning och genom engagemang i konferenser och branschorganisationer. 

Vi är inte nöjda om inte våra kunder och medarbetare är nöjda.  

 
RikardBodforss.jpg

Rikard Bodforss

VD och grundare Bodforss Consulting AB

Vår resa

Rikard Bodforss startade företaget för att bygga ett konsultbolag som inte kompromissar med sina principer. Hans bakgrund som säkerhetsexpert och erfarenheter från flera chefspositioner skapade en solid grund för företagets kompetens och leveransförmåga. Målet är att växa sakta och organiskt genom att anställa personer som kompletterar och förstärker vår profil.

Resan har precis börjat...