Fysisk säkerhet i en digital värld

För några dagar sedan demonstrerade jag för några kontorsgrannar hur lätt det är att kopiera en RFID tagg som används för inpassering på många företag. Demonstrationen fick starka reaktioner, vilket bland annat fick till följd att fastighetsägaren började ifrågasätta säkerheten på kontoret och fundera på att gå tillbaka till mekaniska nycklar.

Det är lätt att en demonstration av en sårbarhet blir väldigt vinklad och bara fokuserar på en aspekt i säkerhetsarbetet. Jag vill med det här inlägget belysa den problematik som omger allt säkerhetsarbete och nyansera min snabba frukostdemonstration lite.

Read More