sustainability2.jpg

Hållbarhet

Våra ambitioner är högt ställda när det gäller hållbarhet och vi arbetar systematiskt med att förbättra vårt miljöarbete. Vi strävar alltid efter att minimera vårt koldioxidavtryck och väljer miljösmarta transporter så långt det är möjligt.

Där vi inte kan undvika miljöpåverkan klimatkompenserar vi genom olika initiativ för att på så sätt driva en klimatpositiv verksamhet.

Återbruk

I en teknikintensiv verksamhet är det omöjligt att inte påverka vår miljö, men vi strävar efter att öka användningen av begagnade kontorsmöbler och IT-utrustning för att minimera vår påverkan.

När vi inte längre kan använda något som fortfarande kan ha kvar ett värde för någon annan, skänker vi utrustningen till välgörenhet eller annan återbruksverksamhet.

 
CSR.jpg

Företagsansvar

Vi tror att ett ansvarsfullt företag måste engagera sig i samhället och ge tillbaka för att bidra till ett fungerande samhälle, både lokalt och globalt. Vi har valt sponsring av stipendier och läger genom Hello World som ett sätt att skapa förutsättningar för en ny generation digitala stjärnor, som kanske inte har ekonomiska möjligheter med hemifrån.

Vi samarbetar också med lokala och globala hjälporganisationer för att stödja familjer med ansträngd ekonomi runt storhelger när det är som jobbigast. Tidigare år har vi valt att stödja Stadsmissionens arbete i Göteborg, samt SOS-barnbyar.

Vi bidrar också själva till att sprida kunskap om säkerhet i infrastruktur genom att föreläsa gratis på seminarier och högskolor, bl.a. Chalmers och Linköpings Universitet.

Trine

Trine lånar ut pengar till solenergiprojekt i utvecklingsländer för att minska användningen av fossila bränslen och bidra till möjligheten för barn att kunna läsa läxor utan att bränna fotogen. Vi stödjer detta genom att vara med och finansiera olika projekt i Afrika.

Vill du också bidra så kan du använda vår länk och få 10€ i rabatt på din första investering (https://trine.com/just-invested/57708) . Vi får samma rabatt som du och lovar att dubbla det och investera 20€ för varje person som använder länken.

Det är viktigt att veta att du inte är garanterad pengarna tillbaka och att investeringarna är mycket osäkra. Vi räknar inte med att tjäna något på våra lån utan väljer att återinvestera det eventuella överskott som blir på utlåningen.