Bodforss Consulting är ett konsultbolag som specialiserar sig på IT och informationssäkerhet med kundens verksamhet i fokus. Vi arbetar långsiktigt och strategiskt med våra utvalda kunder, men kan även bidra med spetskompetens i kortare engagemang. 

Läs mer om oss